dng

TÜRKİYE PARKİNSON HASTALIKLARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Başkan
Prof. Dr. Raif Çakmur
(Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı)

Genel Sekreter
Prof. Dr. Okan Doğu
(Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı)

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Cenk Akbostancı
(Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı)

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Dilek İnce Günal
(Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı)

Sayman
Prof.Dr. Haşmet Hanağası
(İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı)