dng

Bilimsel Program

10 Mayıs 2018, Perşembe

   
13:00 - 14:30  Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği Genel Kurulu
   
14:30 - 16:00 PARKİNSON HASTALIĞINDA NONFARMAKOLOJİK TEDAVİLER OTURUMU
  Oturum Başkanları: Önder Akyürekli, Ali Akyol 
14:30 - 15:00 Parkinson Hastalığında Fizyoterapi İlkeleri: Hangi Hastalara Ne Zaman ve Nasıl Yaklaşmalı 
  Arzu Güçlü Gündüz
15:00 - 15:30 Parkinson Hastalığında Yutma Tedavisi
  Numan Demir
15:30 - 16:00 Parkinson Hastalığında Konuşma Tedavisi
  Fatma Esen Aydınlı
   
16:00 - 16:30 Kahve Arası
   
16:30 - 17:30 ABBVIE UYDU SEMPOZYUM
LEVODOPA KARBİDOPA İNTESTİNAL JEL TEDAVİSİNİN FARMAKOVİJİLANS AÇISINDAN YÖNETİMİ
Oturum Başkanı: Bülent Elibol
Konuşmacılar: Raif Çakmur, Okan Doğu, Sibel Ertan
   
17:30 - 19:00 Sözel Bildiriler Oturumu
  Oturum Başkanları : Cenk Akbostancı, Dilek İncel Günal
   

11 Mayıs 2018, Cuma

   
08:45 - 09:00 Açılış
   
09:00 - 10:30 PARKİNSON HASTALIĞI TEDAVİSİ OTURUMU
  Oturum Başkanları: Sibel Özekmekçi, Esra Okuyucu
09:00 - 09:30 Parkinson Hastalığında Oral Tedavi Seçenekleri  
  Raif Çakmur
09:30 - 10:00 Parkinson Hastalığında İnfüzyon Tedavileri  
  Ayşe Bora Tokçaer
10:00 - 10:30 Parkinson Hastalığında Cerrahi Tedavi 
  Dilek İnce Günal
   
10:30 - 11:00 Kahve Arası
   
11:00 - 12:30 PARKİNSON HASTALIĞI -NON-MOTOR BULGULAR VE PARKİNSONİZMLERDE TEDAVİ OTURUMU
  Oturum Başkanları: Aysu Şen
11:00 - 11:30 Parkinson Hastalığında Non-Motor Bulguların Tedavisi-1:  Psikiyatrik ve Kognitif 
  Murat Emre
11:30 - 12:00 Parkinson Hastalığında Non-Motor Bulguların Tedavisi-2:  Gastrointestinal, Otonomik ve Uyku
  Mehmet Zarifoğlu
12:00 - 12:30 Atipik Parkinsonizm Tablolarında Tedavi Yaklaşımı
  Sibel Özkaynak
   
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
   
13:30 - 14:30 ABDİ İBRAHİM UYDU SEMPOZYUM
  Vizyon: Evrenselden Ulusala Parkinson’a yaklaşım
  Oturum Başkanı: Murat Emre
Konuşmacılar: Raif Çakmur, Serhat Özkan, Doğa Zeki
  13:30 Açılış Murat Emre
13:30 - 13:45 Abdi İbrahim Vizyonu Doğa Zeki
13:45 - 14:00 Evrensel Parkinson Tedavisi Vizyonu Raif Çakmur
Ulusal Parkinson Tedavisi Vizyonu Serhat Özkan
14:15 - 14:30 Özet ve Kapanış Murat Emre
   
14:30 - 14:45 Kahve Arası
   
14:45 - 16:15 DİSTONİ OTURUMU  
  Oturum Başkanları: Güneş Kızıltan, Selçuk Çomoğlu
14:45 - 15:15 Distonik Hastalarda Oral Tedavi Seçenekleri  
  Zafer Çolakoğlu
15:15 - 15:45 Distonik Hastalarda Botulinum Toksini Tedavisi  
  Serhat Özkan
15:45 - 16:15 Distoni Hastalarında Cerrahi  
  Cenk Akbostancı 
   
16:15 - 16:30 Kahve Arası
   
16:30 - 17:30 ATAKSİ VE FONKSİYONEL HAREKET BOZUKLUKLARI OTURUMU
  Oturum Başkanları: Hakan Gürvit, Gülsen Babacan Yıldız
16:30 - 17:00 Ataksi ile Gelen Hastada Yaklaşım ve Tedavi İlkeleri 
  Sibel Ertan 
17:00 - 17:30 Fonksiyonel Hareket Bozukluklarında Tedavi Yaklaşımı 
  Bülent Elibol 
   
17:30 - 19:00 VAKA ÖRNEKLERİ İLE HAREKET BOZUKLUKLARINDA TEDAVİ
  Oturum Başkanları: Hüseyin Şahin, Sibel Altınayar
  Parkinsonizm
  Gülay Kenangil,  Nazlı Durmaz Çelik
  Distoni
  Gençer Genç, Gül Yalçın Çakmaklı
  Kore ve Diğer Hiperkinetik Hastalıklar
  Özge Yılmaz Küsbeci, Hakan Kaleağası
   

12 Mayıs 2018, Cumartesi

   
08:30 - 09:00 Prodromal Semptomları Olan Hastaları Bilgilendirme ve Olası Tedavi Yaklaşımları
  Haşmet Hanağası
09:00 - 10:30 TREMOR VE İLACA BAĞLI HAREKET BOZUKLUKLARI OTURUMU 
  Oturum Başkanları: Feriha Özer, Dursun Aygün
09:00 - 09:30 Esansiyel Tremor ve Diğer Tremorların Oral ve Botulinum Toksini İle Tedavisi
  Sevda Erer
09:30 - 10:00 Esansiyel Tremor Ve Diğer Tremorların Cerrahi Tedavisi   
  Okan Doğu
10:00 - 10:30 İlaca Bağlı Hareket Bozukluklarında Tedavi 
  Yaşar Kütükçü 
   
10:30 - 11:00  Kahve Arası
   
11:00 - 12:00  İLKO UYDU SEMPOZYUM
  PARKİNSON HASTALIĞI TEDAVİSİNDE YENİ BİR SEÇENEK:UZATILMIŞ SALIMLI KARBİDOPA / LEVODOPA
  Oturum Başkanı: Murat Emre
Konuşmacılar: Haşmet Ayhan Hanağası, Okan Doğu, Yılmaz Çapan
   
12:00 - 13:00 Öğle Yemeği
   
13:00 - 14:30 KORE VE PAROKSİSMAL HAREKET BOZUKLUKLARI OTURUMU 
  Oturum Başkanları: Hülya Apaydın, Banu Özen Barut
13:00 - 13:30 Kore ile Giden Hastalıkların Medikal ve Cerrahi Tedavi  
  Beril Dönmez 
13:30 - 14:00 Huntington Hastalığı Tedavisine Multidisipliner Yaklaşım  
  Yeşim Sücüllü Karadağ
14:00 - 14:30 Paroksismal Hareket Bozuklukları 
  Meltem Demirkıran
   
14:30 - 14:45 Kahve Arası
   
14:45 - 16:15 TİK VE MİYOKLONUS OTURUMU
  Oturum Başkanları: Zuhal Yapıcı, Pervin İşeri
14:45 - 15:15 Tik Bozukluklarının Güncel Tedavisi   
  Esen Saka Topçuoğlu
15:15 - 15:45 Miyoklonusta Etyolojiye Göre Tedavi  
  Murat Gültekin
15:45 - 16:15 Akılcı İlaç Kullanımı 
  Yıldız Değirmenci